آرشیو مقالات پزشکان


بررسی تفاوت فرکانس پایه و دامنه صوت در زنان و مردان و تاثیر آن در استنباط معنایی خشم و امواج مغزی

ارائه مقاله به صورت ویدئوکنفرانس در نهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدرن در روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی در دانشگاه بین المللی جورجیا کشور گرجستان

انتشار : ﺳﻪشنبه, 13 مهر 1400 بازدید : 95

بررسی تفاوت فرکانس پایه و دامنه صوت در زنان و مردان و تاثیر آن در استنباط معنایی خشم و امواج مغزی فرکانس High Beta

ارائه مقاله به صورت سخنرانی از طریق ویدئو کنفرانس در ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی که kasem bundit تایلند برگزار خواهد شد

انتشار : پنجشنبه, 20 خرداد 1400 بازدید : 144