ارتباط با ما


ساختمان مرکزی

تهران ، بزرگراه اشرفی اصفهانی، خیابان مرودشت، پلاک 1، واحد 16 ، آروین کلینیک | سیستم جامع مدیریت مراکز پزشکی، کدپستی: 1451614575

تماس با اپراتور : 021-22379850

امور آموزش : 02122379850

فکس : 02189778187

پست الکترونیک : info@EMS24.ir


تصویر امنیتی