بازدید : 2583

خدمات بالینی به کلیه اقدامات مراقبتی، درمانی گفته می شود که یک فرد متخصص یا با تجربه جهت بررسی وانجام اقدامات ضروری با توجه به  وضعیت جسمانی و روحی بیمار انجام می دهد.

ارائه تمام خدمات بالینی و پرستاری حرفه ای

 • انجام اقدمات اولیه درمانی ( احیا قلب و ریه ، سونداژ،شستشوی معده  و اتل گیری ) زیر نظر پزشک
 • انجام اقدمات تشخیصی اولیه (رادیو گرافی ، گرفتن نوار قلب و…)
 • انواع تزریقات ، کنترل علایم حیاتی ، انواع پانسمان و بانداژ
 • اعزام پرستار متخصص جهت مراقبت های شبانه روز

این اقدامات عموما با ضبط دقیق کلیه علائم همراه است. برای بررسی بهبود یا تغییر هرگونه علائمی لازم است مجموعه ای از اعمال بصورت پیوسته انجام گیرد. به طور نمونه برای سالمندان لازم است بصورت پیوسته علائم فشار خون و ضربان قلب آنها بررسی شود. تیم حال خیلی خوب برای انجام این مهم مجموعه ای از فعالیت ها را برای بیماران در قالب یک برنامه جامع مراقبت و سلامت انجام می دهد که به “دامنه مراقبت” معروف است. در این مورد برای بیماران مجموعه اطلاعات پیشین و فعلی آنها و حتی موارد مشابه در اقوام و نزدیکانشان مورد بررسی قرار می گیرد تا بتواند بعنوان اطلاعات کلی و لازم بیمار ثبت گردد، و پزشکان، پرستاران و مراقبین ما بتوانند بر اساس اطلاعات وارده بهترین عملکرد را ارائه دهند. بدین منظور تنها شرکت های خدمات بالینی می توانند جز پرستاری در منزل کنترل کلیه علائم و وضعیت بیماران و سالمندان را زیر نظر پزشک و با اعزام آنها به منزل بیمار یا سالمند انجام دهند.

تیم آروین کلینیک با همکاری مراکز ارائه خدمات بالینی جهت ساده سازی در ارائه خدمات و تسهیل روند آن کلیه خدماتی را که نیاز به حضور چند ساعته و بصورت مراقبتی ندارد را ذیل خدمات بالینی آورده تا بتواند شاخه مجزایی برای مراقبت های در منزل را چه بصورت مراقبت های تخصصی و یا ساده ایجاد نماید. از این رو در این بخش کلیه اقدامات بالینی بصورت موقت و با انجام یک یا چند کار تعریف می شود که با پایان روند اجرایی آن فرد متخصص پس از حصول اطمینان از وضعیت پایدار بیمار منزل را ترک می نماید.

این خدمات شامل:

 • انواع خدمات پرستاری حرفه ای
 • کنترل علایم حیاتی
 • انواع پانسمان حرفه ای
 • پیشگیری ،درمان،کنترل انواع زخم
 • بخیه
 • انواع تزریقات
 • ساکشن
 • بازکردن وبرداشتن گچ
 • سایرخدمات مرتبط
خدمات بالینی خدمات درمانی خدمات پرستاری حرفه ای کنترل علایم حیاتی خدمات بالینی و پرستاری