بازدید : 2497

تنها شرکت های خدمات بالینی و مراقبتی در منزل مجوز اعزام پزشکان به منزل جهت ویزیت و بررسی حال بیماران را دارند. این امر بدان جهت است که حساسیت های بالینی و دستورات پزشکی نیازمند دقت نظر و دارا بودن تیم پزشکی در مجموعه است.

متاسفانه امروزه شاهد هستیم برخی شرکت های خدمات پرستاری اقدام به اعزام پزشک می نمایند که این امر بعلت مقطعی بودن برای این نوع از شرکت ها و عدم وجود مسئولان فنی پزشک در مجموعه می تواند عواقب جبران ناپذیری را بر سلامت و بهبود بیماران و سالمندان به همراه داشته باشد. الزام بهره مندی شرکت های بالینی از تیم پزشکی باعث گردیده این نوع شرکت ها وسعت عمل بیشتری در جهت رسیدگی و نگهداری از بیماران داشته باشند. و همواره روند و سیر بهبودی بیماران خود را به کمک پرستاران و مراقبین تحت نظر مسئولان فنی پایش نمایند.

خدمات ویزیت در منزل شامل

  • ویزیت پزشک عمومی در منزل
  • ویزیت پزشک متخصص و فوق متخصص در منزل
  • پزشک خانواده
  • صدور گواهی فوت
  • مشاوره پزشکی
  • کنترل دارویی و تغذیه
ویزیت در منزل خدمات ویزیت در منزل ویزیت پزشک خانواده