بازدید : 2569

این نوع خدمات در جهت تسهیل شرایط درمان  در منزل برای بیماران و سالمندان می باشد تا در روند بهبود و درمان این عزیزان شرایط مطلوبی حاصل آید. بدین منظور تیم حال خیلی خوب با ایجاد بستر کارشناسانه در مورد محیط زندگی این عزیزان اقدام به مشاوره و تهیه کلیه تجهیزات لازم برای آنان به صورت خرید و اجاره  می نماید.

تجهیزات شامل  کلیه وسایل پزشکی مورد نیاز قابل حمل به منزل میباشد:

  • تشك مواج
  • تخت
  • ونتيلاتور
  • كپسول اكسيژن
  • اكسيژن ساز
  • پالس اكسي متر
  • مانيتور
  • فشارسنج
  • سایر تجهیزات مرتبط
تجهیزات پزشکی اجاره تجهیزات پزشکی فروش تجهیزات پزشکی