بانک اطلاعاتی پزشکان ایران
مشاوره با مشاوران برتر و پزشکان برجسته ایران

تعداد 1 مورد با عبارت ' ۵۰۰ ساعت آموزش تخصصی در رویکرد MBCT ' یافت شد .