خدمات پرستاری و مراقبتی


خدمات مراقبتی در منزل

خدمات مراقبتی شامل کلیه خدماتی می باشد که لازم است پزشک، پرستار و یا مراقب متخصص و با تجربه بیش از چند ساعت برای نگهداری و پایش بیمار در منزل وی مقیم شود. ادامه مطلب