بازدید : 4008

Profile image example Profile image example

کلینیک روان شناسی بهنود

کلینیک

شماره مجوز : 650-م

شماره ثبت : -

شروع فعالیت : 1399/02/20


نوبت دهی آنلاین


معرفیگواهینامه‌ها و مجوزهابیمه های طرف قراردادآدرس:

استان : قزوين
شهر : قزوين
سبزه‌ میدان، خیابان هلال‌احمر، کوچه شهید قانع، پلاک 14، واحد 17
کدپستی : 3418637834


تلفن تماس:


روزها و ساعت‌های کاری:

هر روز عصر از ساعت 15 تا 21
کارشناس ارشد
راهنمایی و مشاوره

بازدید

22809

مشاوره

0

وضعیت

کارشناس ارشد
روان درمانگر

بازدید

740

مشاوره

0

وضعیت

کارشناس ارشد
روانشناسی بالینی

بازدید

752

مشاوره

0

وضعیت

دکترای تخصصی (Ph.D)
مشاوره خانواده

بازدید

1223

مشاوره

0

وضعیت

کارشناس ارشد
روانشناسی عمومی

بازدید

892

مشاوره

0

وضعیت

دکترای تخصصی (Ph.D)
راهنمایی و مشاوره

بازدید

1277

مشاوره

0

وضعیت

کارشناس ارشد
روانشناسی بالینی

بازدید

695

مشاوره

0

وضعیت

کارشناس ارشد
روانشناسی عمومی

بازدید

1812

مشاوره

0

وضعیت

متخصص
روان درمانی

بازدید

36866

مشاوره

0

وضعیت

کارشناس ارشد
روانشناسی بالینی

بازدید

2078

مشاوره

0

وضعیت

دکترای تخصصی (Ph.D)
روانشناسی

بازدید

716

مشاوره

0

وضعیت

کارشناس ارشد
روانشناسی بالینی

بازدید

680

مشاوره

0

وضعیت

کارشناس ارشد
روانشناسی عمومی

بازدید

9380

مشاوره

0

وضعیت

متخصص
روان درمانی

بازدید

4533

مشاوره

1

وضعیت

کارشناس ارشد
روانشناسی مثبت گرا

بازدید

853

مشاوره

0

وضعیت

دکترای تخصصی (Ph.D)
روان درمانگر

بازدید

1040

مشاوره

0

وضعیت

کارشناس ارشد
روانشناسی بالینی

بازدید

22568

مشاوره

14

وضعیت

کارشناس ارشد
روانشناسی

بازدید

298

مشاوره

0

وضعیت

کارشناس ارشد
روانشناسی بالینی

بازدید

840

مشاوره

0

وضعیت