بازدید : 4743

Profile image example Profile image example

کلینیک روان شناسی بهنود

کلینیک

شماره مجوز : 650-م

شماره ثبت : -

شروع فعالیت : 1399/02/20


نوبت دهی آنلاین


معرفیگواهینامه‌ها و مجوزهابیمه های طرف قراردادآدرس:

استان : قزوين
شهر : قزوين
سبزه‌ میدان، خیابان هلال‌احمر، کوچه شهید قانع، پلاک 14، واحد 17
کدپستی : 3418637834


تلفن تماس:


روزها و ساعت‌های کاری:

هر روز عصر از ساعت 15 تا 21
کارشناس ارشد
راهنمایی و مشاوره

بازدید

22903

مشاوره

0

وضعیت

کارشناس ارشد
روان درمانگر

بازدید

827

مشاوره

0

وضعیت

کارشناس ارشد
روانشناسی بالینی

بازدید

903

مشاوره

0

وضعیت

دکترای تخصصی (Ph.D)
مشاوره خانواده

بازدید

1440

مشاوره

0

وضعیت

کارشناس ارشد
روانشناسی عمومی

بازدید

973

مشاوره

0

وضعیت

دکترای تخصصی (Ph.D)
راهنمایی و مشاوره

بازدید

1483

مشاوره

0

وضعیت

کارشناس ارشد
روانشناسی بالینی

بازدید

798

مشاوره

0

وضعیت

کارشناس ارشد
روانشناسی عمومی

بازدید

1964

مشاوره

0

وضعیت

متخصص
روان درمانی

بازدید

37183

مشاوره

0

وضعیت

کارشناس ارشد
روانشناسی بالینی

بازدید

2177

مشاوره

0

وضعیت

دکترای تخصصی (Ph.D)
روانشناسی

بازدید

785

مشاوره

0

وضعیت

کارشناس ارشد
روانشناسی بالینی

بازدید

808

مشاوره

0

وضعیت

کارشناس ارشد
روانشناسی عمومی

بازدید

9567

مشاوره

0

وضعیت

متخصص
روان درمانی

بازدید

4798

مشاوره

1

وضعیت

کارشناس ارشد
روانشناسی مثبت گرا

بازدید

997

مشاوره

0

وضعیت

دکترای تخصصی (Ph.D)
روان درمانگر

بازدید

1147

مشاوره

0

وضعیت

کارشناس ارشد
روانشناسی بالینی

بازدید

22702

مشاوره

14

وضعیت

کارشناس ارشد
روانشناسی

بازدید

387

مشاوره

0

وضعیت

کارشناس ارشد
روانشناسی بالینی

بازدید

929

مشاوره

0

وضعیت