بازدید : 3597

Profile image example Profile image example

کلینیک روان شناسی بهنود

کلینیک

شماره مجوز : 650-م

شماره ثبت : -

شروع فعالیت : 1399/02/20


نوبت دهی آنلاین


معرفیگواهینامه‌ها و مجوزهابیمه های طرف قراردادآدرس:

استان : قزوين
شهر : قزوين
سبزه‌ میدان، خیابان هلال‌احمر، کوچه شهید قانع، پلاک 14، واحد 17
کدپستی : 3418637834


تلفن تماس:


روزها و ساعت‌های کاری:

هر روز عصر از ساعت 15 تا 21
کارشناس ارشد
راهنمایی و مشاوره

بازدید

22726

مشاوره

0

وضعیت

کارشناس ارشد
روان درمانگر

بازدید

677

مشاوره

0

وضعیت

کارشناس ارشد
روانشناسی بالینی

بازدید

647

مشاوره

0

وضعیت

دکترای تخصصی (Ph.D)
مشاوره خانواده

بازدید

1088

مشاوره

0

وضعیت

کارشناس ارشد
روانشناسی عمومی

بازدید

826

مشاوره

0

وضعیت

دکترای تخصصی (Ph.D)
راهنمایی و مشاوره

بازدید

1099

مشاوره

0

وضعیت

کارشناس ارشد
روانشناسی بالینی

بازدید

622

مشاوره

0

وضعیت

کارشناس ارشد
روانشناسی عمومی

بازدید

1718

مشاوره

0

وضعیت

متخصص
روان درمانی

بازدید

36688

مشاوره

0

وضعیت

کارشناس ارشد
روانشناسی بالینی

بازدید

2015

مشاوره

0

وضعیت

دکترای تخصصی (Ph.D)
روانشناسی

بازدید

665

مشاوره

0

وضعیت

کارشناس ارشد
روانشناسی بالینی

بازدید

591

مشاوره

0

وضعیت

کارشناس ارشد
روانشناسی عمومی

بازدید

9279

مشاوره

0

وضعیت

متخصص
روان درمانی

بازدید

4378

مشاوره

1

وضعیت

کارشناس ارشد
روانشناسی مثبت گرا

بازدید

722

مشاوره

0

وضعیت

دکترای تخصصی (Ph.D)
روان درمانگر

بازدید

969

مشاوره

0

وضعیت

کارشناس ارشد
روانشناسی بالینی

بازدید

22495

مشاوره

14

وضعیت

کارشناس ارشد
روانشناسی

بازدید

257

مشاوره

0

وضعیت

کارشناس ارشد
روانشناسی بالینی

بازدید

775

مشاوره

0

وضعیت