بازدید : 5646

Profile image example Profile image example

کلینیک روان شناسی بهنود

کلینیک

شماره مجوز : 650-م

شماره ثبت : -

شروع فعالیت : 1399/02/20


نوبت دهی آنلاین


معرفیگواهینامه‌ها و مجوزهابیمه های طرف قراردادآدرس:

استان : قزوين
شهر : قزوين
سبزه‌ میدان، خیابان هلال‌احمر، کوچه شهید قانع، پلاک 14، واحد 17
کدپستی : 3418637834


تلفن تماس:


روزها و ساعت‌های کاری:

هر روز عصر از ساعت 15 تا 21
کارشناس ارشد
راهنمایی و مشاوره

بازدید

23016

مشاوره

0

وضعیت

کارشناس ارشد
روان درمانگر

بازدید

968

مشاوره

0

وضعیت

کارشناس ارشد
روانشناسی بالینی

بازدید

1104

مشاوره

0

وضعیت

دکترای تخصصی (Ph.D)
مشاوره خانواده

بازدید

1712

مشاوره

0

وضعیت

کارشناس ارشد
روانشناسی عمومی

بازدید

1121

مشاوره

0

وضعیت

دکترای تخصصی (Ph.D)
راهنمایی و مشاوره

بازدید

1771

مشاوره

0

وضعیت

کارشناس ارشد
روانشناسی بالینی

بازدید

1007

مشاوره

0

وضعیت

کارشناس ارشد
روانشناسی عمومی

بازدید

2192

مشاوره

1

وضعیت

متخصص
روان درمانی

بازدید

37571

مشاوره

0

وضعیت

کارشناس ارشد
روانشناسی بالینی

بازدید

2311

مشاوره

0

وضعیت

دکترای تخصصی (Ph.D)
روانشناسی

بازدید

920

مشاوره

0

وضعیت

کارشناس ارشد
روانشناسی بالینی

بازدید

968

مشاوره

0

وضعیت

کارشناس ارشد
روانشناسی عمومی

بازدید

9782

مشاوره

0

وضعیت

متخصص
روان درمانی

بازدید

5107

مشاوره

1

وضعیت

کارشناس ارشد
روانشناسی مثبت گرا

بازدید

1190

مشاوره

0

وضعیت

دکترای تخصصی (Ph.D)
روان درمانگر

بازدید

1356

مشاوره

0

وضعیت

کارشناس ارشد
روانشناسی بالینی

بازدید

22870

مشاوره

14

وضعیت

کارشناس ارشد
روانشناسی

بازدید

510

مشاوره

0

وضعیت

کارشناس ارشد
روانشناسی بالینی

بازدید

1095

مشاوره

0

وضعیت