بازدید : 7201

Profile image example Profile image example

کلینیک روان شناسی بهنود

کلینیک

شماره مجوز : 650-م

شماره ثبت : -

شروع فعالیت : 1399/02/20


نوبت دهی آنلاین


معرفیگواهینامه‌ها و مجوزهابیمه های طرف قراردادآدرس:

استان : قزوين
شهر : قزوين
سبزه‌ میدان، خیابان هلال‌احمر، کوچه شهید قانع، پلاک 14، واحد 17
کدپستی : 3418637834


تلفن تماس:


روزها و ساعت‌های کاری:

هر روز عصر از ساعت 15 تا 21
کارشناس ارشد
راهنمایی و مشاوره

بازدید

23733

مشاوره

0

وضعیت

کارشناس ارشد
روان درمانگر

بازدید

1276

مشاوره

0

وضعیت

کارشناس ارشد
روانشناسی بالینی

بازدید

1670

مشاوره

0

وضعیت

دکترای تخصصی (Ph.D)
مشاوره خانواده

بازدید

2373

مشاوره

0

وضعیت

کارشناس ارشد
روانشناسی عمومی

بازدید

1539

مشاوره

0

وضعیت

دکترای تخصصی (Ph.D)
راهنمایی و مشاوره

بازدید

2419

مشاوره

0

وضعیت

کارشناس ارشد
روانشناسی بالینی

بازدید

1727

مشاوره

0

وضعیت

کارشناس ارشد
روانشناسی عمومی

بازدید

2936

مشاوره

1

وضعیت

متخصص
روان درمانی

بازدید

38413

مشاوره

1

وضعیت

کارشناس ارشد
روانشناسی بالینی

بازدید

2741

مشاوره

0

وضعیت

کارشناس ارشد
روانشناسی بالینی

بازدید

1425

مشاوره

0

وضعیت

کارشناس ارشد
روانشناسی عمومی

بازدید

10443

مشاوره

0

وضعیت

متخصص
روان درمانی

بازدید

5794

مشاوره

1

وضعیت

کارشناس ارشد
روانشناسی مثبت گرا

بازدید

1940

مشاوره

0

وضعیت

دکترای تخصصی (Ph.D)
روان درمانگر

بازدید

2188

مشاوره

0

وضعیت

کارشناس ارشد
روانشناسی بالینی

بازدید

23286

مشاوره

14

وضعیت

کارشناس ارشد
روانشناسی

بازدید

835

مشاوره

0

وضعیت

دکترای تخصصی (Ph.D)
روانشناسی

بازدید

1243

مشاوره

0

وضعیت