بازدید : 2702

Profile image example Profile image example

کلینیک روان شناسی بهنود

کلینیک

شماره مجوز : 650-م

شماره ثبت : -

شروع فعالیت : 1399/02/20


نوبت دهی آنلاین


معرفیگواهینامه‌ها و مجوزهابیمه های طرف قراردادآدرس:

استان : قزوين
شهر : قزوين
سبزه‌ میدان، خیابان هلال‌احمر، کوچه شهید قانع، پلاک 14، واحد 17
کدپستی : 3418637834


تلفن تماس:


روزها و ساعت‌های کاری:

هر روز عصر از ساعت 15 تا 21
کارشناس ارشد
راهنمایی و مشاوره

بازدید

22596

مشاوره

0

وضعیت

کارشناس ارشد
روان درمانگر

بازدید

553

مشاوره

0

وضعیت

کارشناس ارشد
روانشناسی بالینی

بازدید

520

مشاوره

0

وضعیت

دکترای تخصصی (Ph.D)
مشاوره خانواده

بازدید

861

مشاوره

0

وضعیت

کارشناس ارشد
روانشناسی عمومی

بازدید

699

مشاوره

0

وضعیت

دکترای تخصصی (Ph.D)
راهنمایی و مشاوره

بازدید

736

مشاوره

0

وضعیت

کارشناس ارشد
روانشناسی بالینی

بازدید

458

مشاوره

0

وضعیت

کارشناس ارشد
روانشناسی بالینی

بازدید

654

مشاوره

0

وضعیت

کارشناس ارشد
روانشناسی عمومی

بازدید

1560

مشاوره

0

وضعیت

متخصص
روان درمانی

بازدید

35917

مشاوره

0

وضعیت

کارشناس ارشد
روانشناسی بالینی

بازدید

1627

مشاوره

0

وضعیت

دکترای تخصصی (Ph.D)
روانشناسی

بازدید

541

مشاوره

0

وضعیت

کارشناس ارشد
روانشناسی بالینی

بازدید

486

مشاوره

0

وضعیت

کارشناس ارشد
روانشناسی عمومی

بازدید

8929

مشاوره

0

وضعیت

متخصص
روان درمانی

بازدید

4173

مشاوره

1

وضعیت

کارشناس ارشد
روانشناسی مثبت گرا

بازدید

578

مشاوره

0

وضعیت

دکترای تخصصی (Ph.D)
روان درمانگر

بازدید

842

مشاوره

0

وضعیت

کارشناس ارشد
روانشناسی بالینی

بازدید

21817

مشاوره

14

وضعیت

کارشناس ارشد
روانشناسی

بازدید

154

مشاوره

0

وضعیت