بازدید : 8252

Profile image example Profile image example

کلینیک روان شناسی بهنود

کلینیک

شماره مجوز : 650-م

شماره ثبت : -

شروع فعالیت : 1399/02/20


نوبت دهی آنلاین


معرفیگواهینامه‌ها و مجوزهابیمه های طرف قراردادآدرس:

استان : قزوين
شهر : قزوين
سبزه‌ میدان، خیابان هلال‌احمر، کوچه شهید قانع، پلاک 14، واحد 17
کدپستی : 3418637834


تلفن تماس:


روزها و ساعت‌های کاری:

هر روز عصر از ساعت 15 تا 21
کارشناس ارشد
راهنمایی و مشاوره

بازدید

24184

مشاوره

0

وضعیت

کارشناس ارشد
روان درمانگر

بازدید

1543

مشاوره

0

وضعیت

کارشناس ارشد
روانشناسی بالینی

بازدید

1852

مشاوره

0

وضعیت

دکترای تخصصی (Ph.D)
مشاوره خانواده

بازدید

2637

مشاوره

0

وضعیت

کارشناس ارشد
روانشناسی عمومی

بازدید

1767

مشاوره

0

وضعیت

دکترای تخصصی (Ph.D)
راهنمایی و مشاوره

بازدید

2591

مشاوره

0

وضعیت

کارشناس ارشد
روانشناسی بالینی

بازدید

1917

مشاوره

0

وضعیت

کارشناس ارشد
روانشناسی عمومی

بازدید

3247

مشاوره

1

وضعیت

متخصص
روان درمانی

بازدید

38801

مشاوره

1

وضعیت

کارشناس ارشد
روانشناسی بالینی

بازدید

2973

مشاوره

0

وضعیت

کارشناس ارشد
روانشناسی بالینی

بازدید

1591

مشاوره

0

وضعیت

کارشناس ارشد
روانشناسی عمومی

بازدید

10860

مشاوره

0

وضعیت

متخصص
روان درمانی

بازدید

6181

مشاوره

1

وضعیت

کارشناس ارشد
روانشناسی مثبت گرا

بازدید

2235

مشاوره

0

وضعیت

دکترای تخصصی (Ph.D)
روان درمانگر

بازدید

2414

مشاوره

0

وضعیت

کارشناس ارشد
روانشناسی بالینی

بازدید

23588

مشاوره

14

وضعیت

کارشناس ارشد
روانشناسی

بازدید

1029

مشاوره

0

وضعیت

دکترای تخصصی (Ph.D)
روانشناسی

بازدید

1415

مشاوره

0

وضعیت