بازدید : 14721

Profile image example Profile image example

کلینیک روان شناسی بهنود

کلینیک

شماره مجوز : 650-م

شماره ثبت : -

شروع فعالیت : 1399/02/20


نوبت دهی آنلاین


معرفیگواهینامه‌ها و مجوزهابیمه های طرف قراردادآدرس:

استان : قزوين
شهر : قزوين
سبزه‌ میدان، خیابان هلال‌احمر، کوچه شهید قانع، پلاک 14، واحد 17
کدپستی : 3418637834


تلفن تماس:


روزها و ساعت‌های کاری:

هر روز عصر از ساعت 15 تا 21
کارشناس ارشد
راهنمایی و مشاوره

بازدید

25227

مشاوره

0

وضعیت

کارشناس ارشد
روان درمانگر

بازدید

2166

مشاوره

0

وضعیت

کارشناس ارشد
روانشناسی بالینی

بازدید

2479

مشاوره

0

وضعیت

دکترای تخصصی (Ph.D)
مشاوره خانواده

بازدید

3730

مشاوره

0

وضعیت

کارشناس ارشد
روانشناسی عمومی

بازدید

2464

مشاوره

0

وضعیت

دکترای تخصصی (Ph.D)
راهنمایی و مشاوره

بازدید

3472

مشاوره

0

وضعیت

کارشناس ارشد
روانشناسی بالینی

بازدید

2618

مشاوره

0

وضعیت

کارشناس ارشد
روانشناسی عمومی

بازدید

4388

مشاوره

1

وضعیت

متخصص
روان درمانی

بازدید

39994

مشاوره

1

وضعیت

کارشناس ارشد
روانشناسی بالینی

بازدید

3952

مشاوره

0

وضعیت

کارشناس ارشد
روانشناسی بالینی

بازدید

2234

مشاوره

0

وضعیت

کارشناس ارشد
روانشناسی عمومی

بازدید

12207

مشاوره

0

وضعیت

متخصص
روان درمانی

بازدید

8048

مشاوره

1

وضعیت

کارشناس ارشد
روانشناسی مثبت گرا

بازدید

3383

مشاوره

0

وضعیت

دکترای تخصصی (Ph.D)
روان درمانگر

بازدید

3396

مشاوره

0

وضعیت

کارشناس ارشد
روانشناسی بالینی

بازدید

24959

مشاوره

14

وضعیت

کارشناس ارشد
روانشناسی

بازدید

1767

مشاوره

0

وضعیت

دکترای تخصصی (Ph.D)
روانشناسی

بازدید

2261

مشاوره

0

وضعیت