بازدید : 3624

Profile image example Profile image example

کلینیک روان شناسی بهنود

کلینیک

شماره مجوز : 650-م

شماره ثبت : -

شروع فعالیت : 1399/02/20


نوبت دهی آنلاین


معرفیگواهینامه‌ها و مجوزهابیمه های طرف قراردادآدرس:

استان : قزوين
شهر : قزوين
سبزه‌ میدان، خیابان هلال‌احمر، کوچه شهید قانع، پلاک 14، واحد 17
کدپستی : 3418637834


تلفن تماس:


روزها و ساعت‌های کاری:

هر روز عصر از ساعت 15 تا 21
کارشناس ارشد
راهنمایی و مشاوره

بازدید

22744

مشاوره

0

وضعیت

کارشناس ارشد
روان درمانگر

بازدید

682

مشاوره

0

وضعیت

کارشناس ارشد
روانشناسی بالینی

بازدید

653

مشاوره

0

وضعیت

دکترای تخصصی (Ph.D)
مشاوره خانواده

بازدید

1102

مشاوره

0

وضعیت

کارشناس ارشد
روانشناسی عمومی

بازدید

833

مشاوره

0

وضعیت

دکترای تخصصی (Ph.D)
راهنمایی و مشاوره

بازدید

1110

مشاوره

0

وضعیت

کارشناس ارشد
روانشناسی بالینی

بازدید

628

مشاوره

0

وضعیت

کارشناس ارشد
روانشناسی عمومی

بازدید

1736

مشاوره

0

وضعیت

متخصص
روان درمانی

بازدید

36704

مشاوره

0

وضعیت

کارشناس ارشد
روانشناسی بالینی

بازدید

2024

مشاوره

0

وضعیت

دکترای تخصصی (Ph.D)
روانشناسی

بازدید

669

مشاوره

0

وضعیت

کارشناس ارشد
روانشناسی بالینی

بازدید

594

مشاوره

0

وضعیت

کارشناس ارشد
روانشناسی عمومی

بازدید

9299

مشاوره

0

وضعیت

متخصص
روان درمانی

بازدید

4402

مشاوره

1

وضعیت

کارشناس ارشد
روانشناسی مثبت گرا

بازدید

729

مشاوره

0

وضعیت

دکترای تخصصی (Ph.D)
روان درمانگر

بازدید

976

مشاوره

0

وضعیت

کارشناس ارشد
روانشناسی بالینی

بازدید

22510

مشاوره

14

وضعیت

کارشناس ارشد
روانشناسی

بازدید

263

مشاوره

0

وضعیت

کارشناس ارشد
روانشناسی بالینی

بازدید

789

مشاوره

0

وضعیت