بازدید : 17799

Profile image example Profile image example

کلینیک روان شناسی بهنود

کلینیک

شماره مجوز : 650-م

شماره ثبت : -

شروع فعالیت : 1399/02/20


نوبت دهی آنلاین


معرفیگواهینامه‌ها و مجوزهابیمه های طرف قراردادآدرس:

استان : قزوين
شهر : قزوين
سبزه‌ میدان، خیابان هلال‌احمر، کوچه شهید قانع، پلاک 14، واحد 17
کدپستی : 3418637834


تلفن تماس:


روزها و ساعت‌های کاری:

هر روز عصر از ساعت 15 تا 21
کارشناس ارشد
راهنمایی و مشاوره

بازدید

25493

مشاوره

0

وضعیت

کارشناس ارشد
روان درمانگر

بازدید

2323

مشاوره

0

وضعیت

کارشناس ارشد
روانشناسی بالینی

بازدید

2613

مشاوره

0

وضعیت

دکترای تخصصی (Ph.D)
مشاوره خانواده

بازدید

4109

مشاوره

0

وضعیت

کارشناس ارشد
روانشناسی عمومی

بازدید

2757

مشاوره

0

وضعیت

دکترای تخصصی (Ph.D)
راهنمایی و مشاوره

بازدید

3958

مشاوره

0

وضعیت

کارشناس ارشد
روانشناسی بالینی

بازدید

2780

مشاوره

0

وضعیت

کارشناس ارشد
روانشناسی عمومی

بازدید

4609

مشاوره

1

وضعیت

متخصص
روان درمانی

بازدید

40294

مشاوره

1

وضعیت

کارشناس ارشد
روانشناسی بالینی

بازدید

4101

مشاوره

0

وضعیت

کارشناس ارشد
روانشناسی بالینی

بازدید

2551

مشاوره

0

وضعیت

کارشناس ارشد
روانشناسی عمومی

بازدید

12428

مشاوره

0

وضعیت

متخصص
روان درمانی

بازدید

8354

مشاوره

1

وضعیت

کارشناس ارشد
روانشناسی مثبت گرا

بازدید

3868

مشاوره

0

وضعیت

دکترای تخصصی (Ph.D)
روان درمانگر

بازدید

3563

مشاوره

0

وضعیت

کارشناس ارشد
روانشناسی بالینی

بازدید

25269

مشاوره

14

وضعیت

کارشناس ارشد
روانشناسی

بازدید

2096

مشاوره

0

وضعیت

دکترای تخصصی (Ph.D)
روانشناسی

بازدید

2476

مشاوره

0

وضعیت