بازدید : 2910

Profile image example Profile image example

کلینیک روان شناسی بهنود

کلینیک

شماره مجوز : 650-م

شماره ثبت : -

شروع فعالیت : 1399/02/20


نوبت دهی آنلاین


معرفیگواهینامه‌ها و مجوزهابیمه های طرف قراردادآدرس:

استان : قزوين
شهر : قزوين
سبزه‌ میدان، خیابان هلال‌احمر، کوچه شهید قانع، پلاک 14، واحد 17
کدپستی : 3418637834


تلفن تماس:


روزها و ساعت‌های کاری:

هر روز عصر از ساعت 15 تا 21
کارشناس ارشد
راهنمایی و مشاوره

بازدید

22620

مشاوره

0

وضعیت

کارشناس ارشد
روان درمانگر

بازدید

589

مشاوره

0

وضعیت

کارشناس ارشد
روانشناسی بالینی

بازدید

565

مشاوره

0

وضعیت

دکترای تخصصی (Ph.D)
مشاوره خانواده

بازدید

921

مشاوره

0

وضعیت

کارشناس ارشد
روانشناسی عمومی

بازدید

735

مشاوره

0

وضعیت

دکترای تخصصی (Ph.D)
راهنمایی و مشاوره

بازدید

780

مشاوره

0

وضعیت

کارشناس ارشد
روانشناسی بالینی

بازدید

490

مشاوره

0

وضعیت

کارشناس ارشد
روانشناسی بالینی

بازدید

688

مشاوره

0

وضعیت

کارشناس ارشد
روانشناسی عمومی

بازدید

1595

مشاوره

0

وضعیت

متخصص
روان درمانی

بازدید

36069

مشاوره

0

وضعیت

کارشناس ارشد
روانشناسی بالینی

بازدید

1746

مشاوره

0

وضعیت

دکترای تخصصی (Ph.D)
روانشناسی

بازدید

573

مشاوره

0

وضعیت

کارشناس ارشد
روانشناسی بالینی

بازدید

512

مشاوره

0

وضعیت

کارشناس ارشد
روانشناسی عمومی

بازدید

8965

مشاوره

0

وضعیت

متخصص
روان درمانی

بازدید

4219

مشاوره

1

وضعیت

کارشناس ارشد
روانشناسی مثبت گرا

بازدید

604

مشاوره

0

وضعیت

دکترای تخصصی (Ph.D)
روان درمانگر

بازدید

876

مشاوره

0

وضعیت

کارشناس ارشد
روانشناسی بالینی

بازدید

21953

مشاوره

14

وضعیت

کارشناس ارشد
روانشناسی

بازدید

177

مشاوره

0

وضعیت