خدمات پزشکی


خدمات بالینی

خدمات بالینی به کلیه اقدامات مراقبتی، درمانی گفته می شود که یک فرد متخصص یا با تجربه جهت بررسی وانجام اقدامات ضروری با توجه به وضعیت جسمانی و روحی بیمار انجام می دهد. ادامه مطلب

ویزیت در منزل

تنها شرکت های خدمات بالینی و مراقبتی در منزل مجوز اعزام پزشکان به منزل جهت ویزیت و بررسی حال بیماران را دارند. این امر بدان جهت است که حساسیت های بالینی و دستورات پزشکی نیازمند دقت نظر و دارا بودن تیم پزشکی در مجموعه است. ادامه مطلب

خدمات پاراکلینیکی

خدمات پاراکلینیکی مجموعه ای از اقدامات هستند که در آنها برخلاف خدمات بالینی نمی توان تنها با مشاهده بیمار و علائم ظاهری به تشخیص بیماری و بالطبع درمان مناسب آن پرداخت. ادامه مطلب

تجهیزات پزشکی

این نوع خدمات در جهت تسهیل شرایط درمان در منزل برای بیماران و سالمندان می باشد تا در روند بهبود و درمان این عزیزان شرایط مطلوبی حاصل آید. ادامه مطلب