���������� ����������


خدمات بالینی

خدمات بالینی به کلیه اقدامات مراقبتی، درمانی گفته می شود که یک فرد متخصص یا با تجربه جهت بررسی وانجام اقدامات ضروری با توجه به وضعیت جسمانی و روحی بیمار انجام می دهد. ادامه مطلب

ویزیت در منزل

تنها شرکت های خدمات بالینی و مراقبتی در منزل مجوز اعزام پزشکان به منزل جهت ویزیت و بررسی حال بیماران را دارند. این امر بدان جهت است که حساسیت های بالینی و دستورات پزشکی نیازمند دقت نظر و دارا بودن تیم پزشکی در مجموعه است. ادامه مطلب

خدمات پاراکلینیکی

خدمات پاراکلینیکی مجموعه ای از اقدامات هستند که در آنها برخلاف خدمات بالینی نمی توان تنها با مشاهده بیمار و علائم ظاهری به تشخیص بیماری و بالطبع درمان مناسب آن پرداخت. ادامه مطلب

تجهیزات پزشکی

این نوع خدمات در جهت تسهیل شرایط درمان در منزل برای بیماران و سالمندان می باشد تا در روند بهبود و درمان این عزیزان شرایط مطلوبی حاصل آید. ادامه مطلب